e9aa82f80dcb70acbcbd3d5048d16972.jpg

นายนิยม สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวสุวดี  ทวีสุข
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
1159684
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
495
687
495
1152043
13519
32435
1159684

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-14 04:41

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ

Post on 04 กรกฎาคม 2565
by Samutsakhon
ฮิต: 40

 

วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุวดี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางสาวเมราพร ชนวร่างกูร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

ในสถานประกอบกิจการ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ และศึกษาดูงาน

ณ มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา จังหวัดระยอง

โดยมีผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายสมชาย เอื้อจารุพร) เป็นประธาน

เปิดโครงการ และนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อกฎหมาย บัญชี ที่เกี่ยวกับ

การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์