e9aa82f80dcb70acbcbd3d5048d16972.jpg

นายนิยม สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวสุวดี  ทวีสุข
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
1118525
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
748
987
1735
1106750
4795
42827
1118525

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-04 18:50

เข้าตรวจสอบกรณีลูกจ้างพลัดตกเครื่องจักรเสียชีวิต

Post on 25 พฤษภาคม 2565
by Samutsakhon
ฮิต: 50

 

วันที่ ๒๔ พฤษกาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑0.0ㆍ น. นางสาวสุวดี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายปัณณวัชญ์ กรมศิลป์ นักวิชาการชำนาญการ

เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ บริษัท XX ตั้งอยู่ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กรณีที่ลูกจ้าง

พลัตตกลงในเครื่องย่อยโฟมขณะปฏิบัติงานโดยลำพัง ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยได้

บูรณาการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานจัดหางานจังหวัด จากการ

ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรพบว่านายจ้างได้จัดเข็มขัดนิรภัยกันการพลัดตกให้ใช้ขณะทำงาน จึงไม่ทราบสาเหตุ

การพลัดตกในครั้งนี้

ทั้งนี้ พนักงานตรวจความปลอดภัยได้มีหนังสือเชิญนายจ้างมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ มาตรา ๑๔ และ กฎกระทรวงฯ

เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๖ ๔ บทกำหนดโทษตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗

และได้มอบคู่มือความปลอดภัยฯ ให้แก่นายจ้าง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มค