e9aa82f80dcb70acbcbd3d5048d16972.jpg

นายนิยม สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวสุวดี  ทวีสุข
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
1118593
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
816
987
1803
1106750
4863
42827
1118593

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-04 20:08

ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

Post on 11 พฤษภาคม 2565
by Samutsakhon
ฮิต: 149

 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสาวสุวดี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประ ชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ

การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงาน

หรือบริการ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีร องนายกรัฐมนตรี (นายประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทสาคร (นายสุศักดิ์ ผลยังส่ง) เป็นประธาน

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง