e9aa82f80dcb70acbcbd3d5048d16972.jpg

นายนิยม สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวสุวดี  ทวีสุข
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
1118580
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
803
987
1790
1106750
4850
42827
1118580

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-04 19:57

บุคลากรกลุ่มงานฯ พื้นที่ 2

 

นางสาวสุวดี  ทวีสุข

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

นายประนำศักดิ์  เส็งสาย

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวสุวนันท์ ฉัยยา

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

นายสุเทพ เซ่งแซ่

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

นายภานุกิจ แสงจันทร์
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นายชิษณุสิทธิ์  ทารินทร์

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

 

 

 

นางสาวเพชรรัตน์  รัตนบุตรา

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นายปกป้อง  สารบรรณ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

 

 พนักงานราชการ

นางสาวสุพัตรา แสนพรม

นักวิชาการแรงงาน

นายภูริลาภ สุวรรณรอ

นักวิชาการแรงงาน

 นางสาววรัญญา นันทปรีชาชาญ

นักวิชาการแรงงาน

  

นางสาวสราลี  นุชมั่น

นักวิชาการแรงงาน

 

 

 

นางสาวสโรชา  รักกุศล

นักวิชาการแรงงาน